HELSENORGE

Hjartesjukdom - meistringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 30.03.2017, Lærings- og meistringssenter (LMS), Medisinsk avdeling

Medisinsk poliklinikk ved Nordfjord Sjukehus, Lærings og mestringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant arrangerer i samarbeid meistringskurs for deg med hjartesjukdom eller disponerande tilstandar for hjartesjukdom. Pårørande oppmodast om å delta.

Målet er at du skal få kunnskap om kva faktorar som påverkar hjartesjukdom og bli bevisst på kva du sjølv kan gjere i forhold til livsstil:

  • Informasjon om sjukdomen og behandlinga
  • Kunnskap om ernæring og fysisk aktivitet
  • Høve til å treffe andre i liknande situasjon
  • Motivasjon til å gjere livsstilsendringar som kan påverke helsa di i positiv retning og hindre utvikling av sjukdomen

Du vil etter tilvising frå lege få innkalling til næraste sjukehus, der det vil være ein sjukepleiar til stades på heile kurset. Undervisninga føregår slik at alle får same undervisning på same tid via videokonferanse. Det vert lagt opp til pausar der ein kan stille spørsmål og diskutere.

PROGRAM;

0930-0945  Velkomen og praktisk informasjon v/ Lærings- og
                     meistringskoordinator Hilde Manseth Bjørhovde
0945-1030  Hjartesjukdom og risikofaktorar v/ hjartesjukepleiar
                     Trude Solvang
1050-1130  Medisinar v/sjukehusfarmasøyt Susanne Wilhelm
1130-1230  LUNSJ
1230-1315  Trening v/ spesialfysioterapeut Kine Ulvestad
1345-1445  Kosthald v/ klinisk ernæringsfysiolog Camilla
                     Laukeland 
1445-1500 Avslutning og evaluering

 Med atterhald om endringar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvisinga sendast:
Helse Førde, Medisinsk avdeling, postboks 1000, 6807 Førde. Merk tilvisinga: «Nordfjord sjukehus, hjarterehabilitering poliklinikk, Læring og mestring, Meistringskurs ved hjartesjukdom».

Vær venleg å gje beskjed innan 27.mars dersom pårørande skal delta.

Når og kor

Dato
30.03.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00
Stad
Nordfjord sjukehus
Nordfjord sjukehus
    ( biblioteket i kjellaren) og
Lærdal sjukehus
    ( videostudio i kjellaren) og
Førde- Lærings og meistringssenteret Vie
     ( i same bygg som Rema 1000)
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med medisinsk poliklinikk Nordfjord sjukehus og brukarrepresentant 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon om kurset ta kontakt med:
LMS-koordinator, Nordfjord Sjukehus, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 578 64275
 
Fann du det du leita etter?