HELSENORGE

Helt sjef! - møt andre unge i lignande situasjon på tvers av diagnoser

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 25.10.2017-01.11.2017, Barneavdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Helt sjef! kan du møte andre unge i lignande situasjon på tvers av diagnoser, dele erfaringar og få tips om korleis du kan møte helseutfordringane som ung – både med tanke på skule, foreldre, vener og fritid.

Helt sjef! er utvikla ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Kva gjer vi i Heilt sjef!

  • Vi treffas seks gonger gjennom eit halvår,  2 ½ timar kvar gong.
  • Kvar gong snakkar vi om eit bestemt tema.
  • Vi serverer enkel mat og drikke for dei som vil ha.
  • Du møter unge som har vore med i Helt sjef! tidlegare, og som dele kva som har vore viktig for dei for å meistre overgongen til å bli voksen.

Du sjølv skal ha styringa over, og kunne mestre, sentrale områder i livet ditt, samtidig som du tar hensyn til helsa.

Foreldre får eit eige gruppetilbod, sjå under.

Helt sjef! 12–18 år går over seks kveldssamlingar der kvar samling har sitt tema:

Dag 1: onsdag 25.10 kl. 17.30-20 Tema: Meg som ungdom
Dag 2: onsdag 15.11 kl. 17.30–20 Tema: Å vere god nok – kva er viktig for meg no?
Dag 3: onsdag 06.12 kl. 17.30–20 Tema: Følelsar og sånt
Dag 4: etter nyttår Tema: Gje og ta – kva er gode relasjonar?
Dag 5: etter nyttår Tema: Familie og vener/Samspel med folka mine
Dag 6: etter nyttår Tema: Sjef i eige liv


Er du foreldre til eit barn som er ung og har langvarige helseutfordringar:

Å utvikle seg fra barn til ungdom og ung voksen innebærer store endringer og utfordringer for all ungdom og deres nære. Balansen mellom den unges behov for støtte og nettverk og det å håndtere utdanning og fritid på egenhånd, er utfordrende for mange. Målet med Helt sjef!-foreldre er å styrke handlingskompetanse og bygge opp under selvoppfatning, forutsigbarhet og tro på framtida hos dere som er foreldre til unge som har langvarige helseutfordringer.

Helt sjef! for foreldre går over seks kveldssamlinger der hver samling har sitt tema:

Dag 1: onsdag 25.10 kl. 17.30–20 Tema: Hvem er jeg som forelder
Dag 2: onsdag 15.11 kl. 17.30–20 Tema: Å være god nok – hva er viktig for meg?
Dag 3: onsdag 06.12 kl. 17.30–20. Tema: Følelser og ressurser
Dag 4: etter nyttår Tema: Å være ungdom
Dag 5: etter nyttår Tema: Familielivet – kontakt og kommunikasjon
Dag 6: etter nyttår Tema: Veien videre

Nokre av oss som skal leie gruppene er

Sjukepleiera og sosionom på Barneavdelinga:
Elsa Jentoftsen, Merete Strømmen , Silje Katrin Sandnes og Monica Tefre

Invitasjon til Helt sjef!

Helt sjef!, foldar

Når og kor

Dato
25.10.2017-01.11.2017 
Klokkeslett
17:30-20:00
Stad
Førde sentralsjukehus
Lærings og mestringssenteret i Helse Førde,
Viesenterbygget (Rema 1000), Førde
 
Arrangør
Barne- og ungdomsavdeling, Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med brukarrepresentant 
Kontaktinformasjon
Kor kan eg melde meg på?
Du kan ringe til Lærings- og mestringssenteret på telefon 57839870 eller sende mail til
elsa-synnove.jentoftsen@helse-forde.no 
 

Tilbodet er gratis, inklusiv enkel servering. Tilbodet blir holdt på norsk.

Fann du det du leita etter?