HELSENORGE

Helse I Arbeid

HelseIArbeid er eit forpliktande samarbeid mellom spesialisthelsetjenesta og NAV der vi jobbar saman for å gi best mulig bistand til personar med helseplager som påvirke evne til deltaking i arbeidslivet og/eller studie.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta på kurs, kan du ta kontakt med fastlegen din som sender tilvising. Tilvisinga kan sendast til Fysikalk medisin og rehab, Førde Sentralsjukehus. OM KURSET

Målgruppa er muskel og skjelettplager, vanlege psykiske helseplager og/eller arbeidsrelaterte problemstillingarGjelder både yrkesaktive og sjukemeldte

Gjennom kurset møter du fagfolk som foreleser om ulike tema. Du vil også møte brukerrepresentanter som forteller om sine erfaringer om helse og arbeid. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre deltakerne.

PROGRAM

Dag 1. Mandag, 10:00-15:00:

10:00-10:15Velkommen av kurs koordinator Linda.
Praktisk informasjon, taushetsplikt, rømningsvei, læringsutbytte under dagene
10:15-11:00Velkommen og åpning av brukar-representant 
11:00-11:15Pause
11:15-12:00Lære om kropp og smerte v / fysioterapeut 
12:00-12:30Diskurs/refleksjon
12:30-13:00Lunsj
13:00-13:45NAV
13:45-14:00Pause
14:00-15:00Case for gruppa, open diskurs (Kva skal til for at du skal gå på jobb sjølv om du har ein dårlig/vond dag?)

Dag 2. Tirsdag, 09:00-15:00:


09:00-10:15Energiøkonomisering v / ergoterapeut 
10:15-10:30Pause
10:30-11:15Psykisk helsa og arbeid, kognitiv terapi diamant – døme på arbeidsplass som situasjon v / klinisk sosionom 
11:30-12:00Lunsj
12:00-13:15Lege? Oppgave rundt KT?
13:15-13:30Pause
13:30-14:45Fysisk aktivitet med avspenning v / fysioterapeut
14:45-15:00Kort rep KT og diamanten, avslutning. 

PRAKTISK INFORMASJON 

Kostnad: 
Eigenandel 375 kr. 
Ein har mulighet å kjøpe lunsj for 50 kr. eller du kan ta med eigen mat. Gi beskjed ved spesielle behov. 

Spørsmål om kurset?
Ta kontakt med kursleiar 57 83 98 73

Ta kontakt med pasientreiser på telefon 05515 eller pasientreiser.no  ved behov for tilrettelegging av reisa.
Fann du det du leita etter?