Foreldresamling - for foreldre til barn med lett psykisk utviklingshemming

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 04.10.2017, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Barneavdelinga i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret (LMS) og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) arrangerer  ei samling for foreldre til barn som har lett psykisk utviklingshemming.

Målet med samlinga er å gje opplæring og informasjon om lett psykisk utviklingshemming, og å møte og utveksle erfaring med kvarandre.

Program

09.00-09.30  Velkomen. Presentasjon

09.30-10.15  Utfordringar i kvardagen v/foreldre Eldbjørg Lie

10.30-11.30  Utfordringar i kvardagen v/vernepleier Svanhild Handal

11.30-12.15  Lunsj

12.15-13.00  Møte med systemet v/foreldre Sindre Roska

13.15-14.00  Sosiale rettar v/sosionom Monica Tefre

14.15-15.00  Informasjon frå Regionalt Kompetansenettverk for barn og
                       unge med utviklingshemming og utfordrende atferd.
                       Erfaringsutveksling. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege som vert å sende til Helse Førde, barne poliklinikk, postboks 1000, 6807 Førde.

Når og kor

Dato
04.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Stad
Førde sentralsjukehus
Samlinga vert på Lærings- og meistringssenteret v/Rema (Vie Senter) i Førde
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)  
Kontakt
For meir informasjon kontakt:
Kari Esaiassen, Lærings- og meistringssenteret
Telefon 57 83 98 70