HELSENORGE

Foreldregruppe "De utrolige årene", BUP Nordfjord

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 20.10.2016, Nordfjord BUP

Nordfjord BUP, i samarbeid med brukarrepresentant og LMS-koordinator i Helse Førde arrangerer ein serie samlingar der du kan få kunnskap og trening i å meistre atferdsutfordringar hos barnet.

«De utrolige årene»

«De utrolige årene» -foreldregrupper er eit foreldreprogram som skal styrkje foreldre sin kompetanse i å førebyggje og handtere åtferdsproblem for barn i alderen 3-12 år. Føremål med intervensjonen er lågare frekvens og intensitet av åtferdsproblem hos barnet, samt styrking av barnet si sosiale kompetanse og kjenslemessige reaksjonar. Programmet er opprinneleg utvikla i USA, men er oversett og tilpassa norske forhold.

Når og kor

Dato
20.10.2016 
Klokkeslett
09:00-11:30
Stad
Nordfjord psykiatrisenter
  
Arrangør
Nordfjord BUP
 
Kontaktinformasjon
Lærings og meistringskoordinator: Hilde Manseth Bjørhovde, tlf 57 86 42 75, eller
e-post: hilde.manseth.bjorhovde@helse-forde.no
 
Fann du det du leita etter?