HELSENORGE

Fibromyalgi kurs

Tilbudet passer for deg som har langvarige muskelsmerter og fibromyalgi. Behandlingsveke for personer med fibromyalgi.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta på kurs, kan du ta kontakt med fastlegen din som sender tilvising. Tilvisinga kan sendast til Fysikalsk medisinsk og rehabilitering, Førde Sentralsjukehus. 
OM KURSET 

Kurset omfatter tverrfaglig undervisning og utveksling av erfaring. Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling, med større forståelse og kunnskap om smerter, smertemekanismer og mestring.

Undervisning og aktiviteter kvar dag fram til 15:15. I tillegg blir det noke terapibasseng, og individuell behandling utover dette. Påfølgande 4 dager i August, dato kjem.

Kursveka vil bestå av ulik undervisning og tiltak ifrå forskjelige profesjonar. Det vert møte med erfaringskonsulent som snakkar om smertemeistring og korleis leve med smerte, gruppeundervisning og individuell konitiv terapi, undervisning om kosthald, og ergoterapeut vil snakke om aktivitetsregulering og energiøkonomisering. Det vert dagleg trening og meistring igjennom ulike stimulerande aktivitetar med fysioterapeut, samt ein del læring og prat om fysisk aktivitet og smerte. 

Overnatting på pasienthotellet på sjukehuset for dei som treng det. 

Sentrale temaer: 

  • Brukarerfaring
  • Sjukdomslære
  • Kognitiv terapi 
  • Kosthald og smerte
  • Trening, utetrening, avspenning 
Fann du det du leita etter?