Fagdagar: Psykisk helsevern i Balestrand

Fagseminar, 07.09.2017-08.09.2017, Indre Sogn psykiatrisenter (IPS), Sogndal BUP

Indre Sogn psykiatrisenter har gleda av å invitere til Fagdagane, psykisk helsevern, torsdag 7. og fredag 8. september. Arena for samlinga blir Kviknes hotel i Balestrand.

Målgruppe for samlinga er tilsette i psykisk helsevern (Helse Førde), brukarorganisasjonar og pårørandeorganisasjonar. Programmet er utforma i tett samarbeid med Sogndal Bup som også deltek i arrangørkomiteen.

Program Fagdagar psykisk helsevern 2017.pdf

Når og kor

Dato
07.09.2017-08.09.2017 
Klokkeslett
09:30-14:30
Stad
Kviknes hotell, Balestrand.
 
Arrangør
Sogndal BUP, Indre Sogn psykiatrisenter
 
Kontaktinformasjon
Påmeldingsfrist 23. juni.
Påmelding kan sendast til oygunn.saur@helse-forde.no  eller per telefon 57627500 (sentral). I tillegg til namn vil vi gjerne ha profesjon og kvar de arbeider.
 
Meir informasjon
oygunn.saur@helse-forde.no  

Vi har fått reservert 100 rom på hotellet. Truleg blir vi fleire enn det slik at ein del må vere budd på å bu på dobbeltrom. Dersom du av medisinske grunnar ikkje kan dele rom med andre ber vi om at det blir opplyst i påmeldinga. Likeeins må du gjerne kome med forslag på kven du vil dele rom med.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.