HELSENORGE

Fagdag: Tuberkulose

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 16.05.2017

Tuberkulose er framleis ein aktuell sjukdom, og fleire yrkesgrupper har erfaringar med dette gjennom kontrollar, konsultasjonar og behandling. Velkomen til fagleg oppdatering og erfaringsutveksling.

Sist fagdag om tuberkulose i Helse Førde var i september 2014. I mars i år kom nye retningslinjer for tuberkulosekontroll.

Velkomen til fagleg oppdatering og erfaringsutveksling!

Godkjenningar:

Fagdagen er godkjent av den norske legeforening med 6 valfrie kurspoeng innan følgjande spesialitetar: Allmennmedisin, Infeksjonssjukdommar, Lungesjukdommar og Barnesjukdommar. Avventar svar frå indremedisin og samfunnsmedisin.

Fagdagen er godkjendt av norsk sykepleierforbund som meritterande med totalt 6 timar, jamfør kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sjukepleie/spesialsjukepleie. Godkjenninga gjeld for to år.

Påmelding/betaling

Kostnad per deltakar:

Kroner 300,-

Dersom du ønskjer faktura - kontakt:

 Fagdag Tuberkulose.msg (e-postlenkje)

Når og kor

Dato
16.05.2017 
Klokkeslett
09:00-15:15
Stad
Førde sentralsjukehus
Auditoriet, 2. etasje.
 
Arrangør
Helse Førde. 
Kontaktinformasjon
Jofrid Aardalsbakke Djupvik, Tuberkulosekoordinator
Telefon 415 30 521
(måndag, tysdag i oddetalsveker og onsdagar)
 

Program

Tema:
Registrering, kaffi/te 09.00-09.30

Førelesar:

0930    Opning  av fagdagen    

Olav Hesjedal, direktør medisinsk klinikk
0940    Kva er tuberkulose?
Behandling og BCG vaksinasjon
Tehmina Mustafa – konst Overlege, Lungeavd, HUS / Professor UiB
1020    Tuberkulose i Helse Førde
Førebyggande behandling
Ole Lervik - Overlege medisinsk avd, FSS

1050 – 1105 Pause med frukt

1105    Ekstrapulmonal TB
Multiresistent TB
Tehmina Mustafa – konst Overlege, Lungeavd, HUS / Professor UiB
1125    Mikrobiologisk diagnostikk
-mikroskopi, dyrkning, IGRA, PCR
Reidar Hjetland – Avd.sjef Mikrobiol. avd, FSS
Tonje Bøyum Riste – Avdelingsingeniør, FSS
1210 – 1245 Varm lunsj
1245    Miljøundersøking, erfaringar
frå Eid
Thomas Vingen Vedeld - Kommuneoverlege Eid kommune
1315    Asylmottak og innvandring i Sogn og Fjordane - erfaringar frå hausten 2015Oddvar Årdal – Mottaksleiar Skei Statlege Mottak EMA, tidlegare regionleiar Norsk Mottaksdrift
1345-1400 Pause med kake og kaffi/te
1400    Nye retningslinjer, hjelpemiddel i TB arbeidetJofrid Aa. Djupvik – TB-koordinator Helse Førde
1420    CaseRune Tilseth - Overlege medisinsk avd, FSS
1445    PaneldebattAlle innleiarar
1515    Avslutning

 

Fann du det du leita etter?