Diabetes type 2 - meistringskurs for pasient og pårørande, Lærdal

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 12.09.2019-26.09.2019, Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta.

Målet er at du skal leve best mogleg med diabetes ved å få:

- informasjon om sjukdomen og behandling

-kunnskap om ernæring og fysisk aktivitet

-høve til å treffe andre i same situasjon

-inspirasjon til meistring og sjølhjelp

PROGRAM KURS DIABETES TYPE II september 2019

12. september

09.00 -10:00 Velkommen til kurset. Presentasjon av kurset.

                      Forventningar til kurset                    

10:10 - 11:30 Diabetes type 2 v/overlege Geir Hølleland.

                      Med innlagt kort pause

11:30 - 12:00 Lunsj

12:30 - 13:00 Diabetes type 2 v/overlege Geir Hølleland.

13:10 - 14:30 Psykolog Maximillian Hansen frå LMS, snakka om tankar og forhold knytt til sjukdommen. Presentasjon av verktøy som kan vera til hjelp for å klara endringar

19. september

09:00 - 09.10 Velkommen

09.10 -10.00  Fotpleie v/fotterapeut  Edel Olstad

10.10 -11:30  Kost og diabetes v/klinisk ernæringsfysiolog Camilla Laukeland

                      Med innlagt kort pause                          

11:30 -12:00  Lunsj

12:15 - 13:45 Butikkrunde med/klinisk ernæringsfysiolog Camilla Laukeland

                      Mulig oppdeling i 2 grupper.

                      Evt. paralellundervisning blodsukker og insulin v/Marit       

14.00 -14.30 Tannpleie v/ tannpleiar Mona Nilsen        

26.september

09.00 - 09:10  Velkommen

09:10 - 09:50  Kva er fysisk aktivitet?  v/fysioterapeut

10:00 - 10:45  Blodsukker og insulin v/ spl Marit

11.00 - 12:00  Vi går ein tur langs Lærdalselvi

   -Ta med gode klede og sko

12.15 - 12.45  Lunsj

12:45 - 13:00  Info Frisklivssentralane. Kort om Nav.

13:00 - 13:45  Erfaren brukar delar sine tankar og erfaringar

13:50 - 14.30  Avsluttande samtale. Evaluering av kurset

    

Med atterhald om endringar. Velkomen til kurset!Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på opplæringa treng du - tilvising frå fastlege til eller innkalling frå eit sjukehus.

Tilvising sendast til: Helse Førde, Medisinsk klinikk, Postboks 1000, 6807 Førde (merk Diabetes-kurs Lærdal).

Når og kor

Dato
12.09.2019-26.09.2019 
Klokkeslett
09:00-14:30
Stad
Lærdal sjukehus
  
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)
i samarbeid med medisinsk avdeling og brukarrepresentant 
Kontaktinformasjon
Pårørande kan melde seg på til:
 57 83 98 70
 

Tre samlingar: 12., 19. og 26.09.2019

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.