Diabetes type 2 - Lærdal

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 13.09.2018-27.09.2018 , Medisinsk poliklinikk Lærdal sjukehus, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Medisinsk poliklinikk ved Lærdal sjukehus, LMS i Helse Førde og erfaren brukar helsar velkomen til 3 dagars LMS kurs for deg med diabetes type 2. Pårørande kan delta.

Ver vennleg å gje melding innan 10. september dersom pårørande skal delta (for ekstra stolar og kaffi).

Målet er at du skal leve best mogleg med diabetes ved å få

  • informasjon om sjukdomen og behandlinga
  • kunnskap om ernæring og fysisk aktivitet
  • høve til å treffe andre i same situasjon
  • inspirasjon til meistring og sjølvhjelp


Program

13. september

09.00 -11:00      Vi ønsker velkommen i lag med erfaren brukar.

                            Kari Esaiassen, sjukepleiar, snakkar om tankar og forhold

                            knytt til sjukdommen. Presentasjon av verktøy som kan vera

                            til hjelp for å klara endringar i livet.

                            Med innlagt kort pause                 

11:10 - 12:00     Diabetes type 2 v/overlege Geir Hølleland

12:00 - 12:30     Lunsj

12:30 - 13:45     Diabetes type 2 v/ overlege Geir Hølleland.

                            Med innlagt kort pause.

14:00 ­- 14:30     Tannpleie v/tannpleiar Mona Nilsen

 

20. september

09.00 - 09.10     Velkommen

09.10 -10.00      Kva er fysisk aktivitet? Ved fysioterapeut Ida Borlaug

                            Info Frisklivssentralane. Kort om NAV

10.00 -10.10      Strekk på beina

10.10 - 11:45     Kost og diabetes v/ klinisk ernæringsfysiolog

                            Med innlagt kort pause.

11:45 - 12:30     Lunsj

Paralellsesjonar:

12:45 - 13:30     Gruppe 1: Butikkrunde med klinisk ernæringsfysiolog

12:30 - 13:15     Gruppe 2: Blodsukker og insulin v/spl Marit

 

13:45 - 14:30     Gruppe 1: Blodsukker og insulin v/spl Marit

13:30 - 14:15     Gruppe 2: Butikkrunde med klinisk ernæringsfysiolog

 

27. september

09.00 - 10:00      Fotpleie v/fotterapeut Edel Olstad

10:00 - 10:10      Strekk på beina

10:10 - 11:00      Erfaren brukar delar sine tankar og erfaringar

11:00 - 11:10      Pause

11:10 - 12:00      Gjennomgang Pedagogisk sol.

12.00 - 12:30      Lunsj

12:30 - 13:00     Klar til tur

13:00 - 14:00     Me går tur langs Lærdalselvi   - Ta med gode skor og klær

14:00 - 14:30     Avsluttande samtale. Evaluering av kurset

    

 

Med atterhald om endringar.   

 

Velkomen til kurset!


 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på opplæringa treng du - tilvising frå fastlege eller innkalling frå eit sjukehus.

Tilvising sendast til: Helse Førde, Medisinsk klinikk, Postboks 1000, 6807 Førde (merk Diabetes-kurs Lærdal).

Når og kor

Dato
13.09.2018-27.09.2018 
Klokkeslett
09:00-14:30
Stad
Lærdal sjukehus
Møterom 2. etasje - medisinsk avdeling.
 
Arrangør
Medisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehus, Lærings- og meistringssenter (LMS)
 
Kontakt
Marit Vangsnes Stadheim:
Medisinsk avdeling, Lærdal telefon 57 64 01 50, eller
Medisinsk poliklinikk telefon 57 64 00 80
 

Meir informasjon:

  • Kostnad: Kr. 345,- i eigendel.
  • Ingen eigendel for pårørande.
  • Mat kan kjøpast i kantina.