Diabetes type 2 - Lærdal

, 14.09.2017-28.09.2017, Lærings- og meistringssenter (LMS), Medisinsk avdeling

Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta.

Målet er at du skal leve best mogleg med diabetes ved å få

  • informasjon om sjukdommen og behandlinga
  • kunnskap om ernæring og fysisk aktivitet
  • høve til å treffe andre i same situasjon
  • inspirasjon til meistring og sjølvhjelp

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

For å delta på opplæringa treng du - tilvising frå fastlege til eller innkalling frå eit sjukehus

Tilvising sendast til: Helse Førde, Medisinsk klinikk, Postboks 1000, 6807 Førde (merk Diabetes-kurs Lærdal).

Når og kor

Dato
14.09.2017-28.09.2017 
Klokkeslett
09:00-14:30 
Stad
Lærdal sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Medisinsk avdeling
i samarbeid med Medisinsk avdeling og brukarrepresentant 
Kontakt
Pårørande kan melde seg på til:
Helse Førde, Lærings- og meistringssenteret,
Postboks 1000, 6807 Førde
sller på telefon 57 83 98 70
 

Tre samlingar: 14., 21. og 28. september 2017