HELSENORGE

"De utrolige årene" - foreldregruppe Nordfjord BUP

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 23.02.2017-27.02.2017, Nordfjord BUP, Lærings- og meistringssenter (LMS)

 «De utrolige årene» -foreldregrupper er eit foreldreprogram som skal styrkje foreldre sin kompetanse i å førebyggje og handtere atferdsproblem for barn i alderen 3-12 år.

De Utrolige Årene (DUÅ) er eit statleg finansiert tiltak som skal hjelpe familiar og fagfolk til å fremme godt samspel, forebyggje at vansker utviklar seg eller til å bryte mønstre som har gått seg fast og som er krevande å leve i eller direkte skadelig over tid.


Tilbodet er gruppebasert, slik at deltakarane kan dele med kvarandre og diskutere ulike problemstillingar; samtidig som gjennomgår relevante tema frå gong til gong. Det blir heimeoppgåver mellom kvar gruppesamling.

Tilbodet er praktisk fokusert, med mål om at deltakarane gjennom konkrete øvelsar skal erfare og opparbeide nye ferdigheter og auka tryggleik.

Du kan lese meir om tilbodet her.

Når og kor

Dato
23.02.2017-27.02.2017 
Klokkeslett
09:00-11:30
Stad
Nordfjord psykiatrisenter
Storstova
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Nordfjord BUP
i samarbeid med Lærings- og meistringskoordinator, Nordfjord sjukehus 
Kontaktinformasjon
Hilde Manseth Bjørhovde, Rådgiver
57864275 / 93290198
 

Tilbodet går over 13 gongar.

Fann du det du leita etter?