HELSENORGE

Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)

Meistringstilbod i grupper for deg med CRPS og dine pårørande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du å delta på kurs, kan du ta kontakt med fastlegen din som sender tilvising til fysikalsk medisinsk poliklinikk, Helse Førde. Tilvisinga merkast "smertepoliklinikk". 

Ta også kontakt dersom du vil ha med pårørande. 


Informasjon

Dette er eit meistringstilbod i grupper for pasientar og deira pårørande. Målet er å få lærdom frå fagfolk, brukarrepresentant og frå kvarandre, og ta dette med seg til bruk i kvardagen. Tilbodet vert arrangert av smertepoliklinikken i Helse Førde saman med Lærings- og meistringssenteret. 

Meir informasjon om program kjem når det er klart. Tek atterhald om at det kan bli endringa på klokkeslett. 

Meir informasjon om smertepoliklinikken

Fann du det du leita etter?