Foreldresamling- barn med diagnose innan autismespekteret

, 01.12.2020-02.12.2020, Førde BUP, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Gruppetilbod til føresette som har barn med ein diagnose på autismespekteret. Diagnosen kan vere ny, eller barnet kan ha hatt den ei tid.

Målsetting:

Meir fagleg kunnskap, utveksle erfaringar og bygge nettverk med andre i same situasjon.

Tema:

  • Kva er autisme? 
  • Sosiale vanskar og prognose
  • Brukarinnlegg
  • Tiltak
  • Rettigheiter NAV
Ein kan søkje om opplæringspengar hos NAV som kompensasjon for bortfall av inntekt dei dagane ein er på kurs. Meir informasjon og relevant skjema får de ved kursstart.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Om de ynskjer delta, ta kontakt med Jan Myklebust: tlf 57839207 (eksp) 

Når og kor

Dato
01.12.2020-02.12.2020 
Klokkeslett
09:30-14:30
Stad
Prestebøen - Førde BUP
Førde BUP, Prestebøen 8, (gamle husmorskulen) Førde
 
Arrangør
Førde BUP
 
Medarrangør

i samarbeid med brukarrepresentant

Kontaktinformasjon
Jan Myklebust, tlf 57839207
 
Fann du det du leita etter?