HELSENORGE

Akuttmedisinsk seminar

Konferanse, 09.01.2018

9. januar inviterer Helse Førde til seminar i høve arbeidet med prosjektet prehospitale tenester. Alle som arbeider med det akuttmedisinske feltet frå kommune til spesialisthelstenesta, politikarar og brukarorganisasjonar er målgruppe.

føredragshaldarar.JPG

Føredragshaldarar:

Jan Magne Linnsund er seniorrådgjevar i avdeling for allmennhelsetenester i Helsedirektoratet. Trine Vingsnes er direktør for kirurgisk klinikk i Helse Førde og prosjektleiar for arbeidet med plan for det prehospitale området. Steinar Olsen er direktør i avdeling medisinsk nødmeldeteneste i Helsedirektoratet. Ingvill Skogseth er seniorrådgjevar i Helse Vest RHF. Ho arbeider mykje med beredskapsplanar og prehospitale tenester. Steinar Hunskår har vore forskingsleiar ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Han er no prodekan for utdanning ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Når og kor

Dato
09.01.2018 
Klokkeslett
09:30-15:30
Stad
Scandic Sunnfjord Hotell, Førde.
 
Kontaktinformasjon
Helse Førde sine tilsette melder seg på i Læringsportalen. Andre melder seg på til Gitta Sas via e-posten under.
 
Meir informasjon
gitta.sas@helse-forde.no  

 Program og påmelding.pdf

Påmeldingsfrist er 3. januar 2018.