HELSENORGE

Å leve med psoriasis - hausten 2022

Kurs for pasientar med psoriasis, og deira pårørande

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta på kurs ta kontakt med fastlegen din som då kan sende tilvising. Tilvisinga sendast til Hudavdelinga, Førde sentralsjukehus.

Dersom du allereie er i eit behandlingsforløp ved hudpoliklinikk i Helse Førde kan du ta kontakt med behandlar der. 

ta også kontakt om du ønsker å ha med pårørande. 

Informasjon om Kurset

Målet med kurset er at du skal få kunnskap om tilstanden og sjå moglegheiter for meistring i din eigen kvardag. Kurset består av brukarinnlegg og undervisning frå helsepersonell, moglegheit for å stille spørsmål, erfaringsutveksling og dialog med andre i liknande situasjon. Pårørande er velkomne til å delta. 

Program

09.15-09.30
- Registrering

09.30-09.45
- Velkommen, med informasjon og presentasjon. 

09.45-10.15
- Brukarinnlegg.

10.15-10.30
Pause

10.30-11.30
- Om psoriasis v/lege.

11.30-12.15
Lunsj

12.15-13.00
- Råd og rettleiing v/sjukepleiar.

13.00-13.15
- Pause

13.15-13.45
- Gjennomgang av rettar v/sosionom.

13.45-14.00
- Pause

14.00-14.45
- Kosthald v/ernæringsfysiolog.

14.45-15.00
- Pause

15.00-15-30
- Evaluering og avslutning.

Med atterhald om endringar i programmet!

Praktisk informasjon 

Eigenandel 375 kr. (Ingen v/frikort). Pårørande er gratis.

Det serverast kaffi og te på kurset. Om du ønsker, kan du kjøpe lunsj til 80 kr  (vipps eller kontant). Gi beskjed ved allergi/spesielle behov på telefon til  578 39 870 .

Er du i jobb, må du avtale fri med arbeidsgjevaren din eller få sjukmelding frå legen.

Nyttige nettadresser

Les meir om psoriasis på helsenorge.noPsoriasis- og eksemforbundet

Vår kursoversikt

Kurstilbod for pasientar og pårørande

Fann du det du leita etter?