"Å leve med psoriasis"

Kurs for pasientar med psoriasis, og deira pårørande

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta på kurs ta kontakt med fastlegen din som då sender tilvising. Tilvisinga sendast til Hudavdelinga, Førde sentralsjukehus.

Om du vil ha med pårørande, melder dei seg på direkte til Lærings- og meistringssenteret tlf 57 83 98 70.

Program


09.30-10.30
- Velkommen, med informasjon og presentasjon. 

- Brukarinnlegg.

10.45-11.45
- Om psoriasis v/lege.

12.00-12.45
- Råd og rettleiing v/sjukepleiar.

12.45-13.30
- Lunsj.

13.30-14.15
- Gjennomgang av rettar v/sosionom.

14.30-15.15
- Ernæring v/ernæringsfysiolog.

15.15-15.30
- Evaluering og avslutning.


Med atterhald om endringar i programmet!

Praktisk informasjon 

Eigenandel 375 kr. (Ingen v/frikort). Pårørande er gratis.

Om du ønsker, kan du kjøpe lunsj til 80 kr  (vipps eller kontant). Gi beskjed ved allergi/spesielle behov på telefon 578 39 870 .

Er du i jobb, må du avtale fri med arbeidsgjevaren din eller få sjukmelding frå legen.


Fann du det du leita etter?